Presentació d’”Esperança activa” a l’Institut Gestalt de Barcelona. 28-6-2018

Hi intervenen:

Pep Puig, organitzador de Fira per la Terra
Sandra Campos, directora del Seminari Internacional de Convivència Planetària
Joan Solé, editor de Setena Generació i traductor
Daniel Turon, co-traductor i ecopsicòleg