Presentació de “Mahatma Gandhi: Desobediència i resistència civil noviolentes” a l’Ajuntament de Berga. 5-7-2018

En què es vincularà el pensament de Gandhi amb l’actual situació a Catalunya i a Berga.

Hi intervenen:

Montserrat Venturós, alcaldessa de Berga.

Jamila Raqib, directora de l’Albert Einstein Institution, entitat dedicada a promoure la resistència i la desobediència noviolentes enfront de règims autoritaris.

Joan Solé, editor i traductor del llibre.